Free Joomla Templates

การประชุมครู

หมวด: ข่าว ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย sodeteem

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ