Free Joomla Templates

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภททั่วไป

หมวด: ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 เขียนโดย Super User

ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2561

 

คลิกที่ลิงก์เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 -->

 

--------------------------------------------------------------

คลิกที่ลิงก์เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 -->

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศทุกคนปฏิบัติดังนี้

 1. นักเรียนที่มีรายชื่อต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อรายงานตัวเข้าสอบ 

ม.1 สอบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ม.4  สอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2561

 2. ในวันสอบให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำในการสอบเท่านั้น

ฮิต: 3452