Free Joomla Templates

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภททั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ

หมวด: ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 04 เมษายน 2561 เขียนโดย Super User

ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภททั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2561 

--------------------------------------------------------

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัว 

ม.1 วันที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ม.4 วันที่ 5 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ

---------------------------------------------------------

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1

 

------------------------------------------------------------------------

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 

 

ฮิต: 3586