กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น รวมทั้งขอเข้าพบหารือกับผู้บริหารและครูผู้ดูแลครูอาสาสมัครและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขอความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *