กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ