การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2567 ประเภท สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับต้นแบบระดับเงิน

นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2567 ประเภท สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับต้นแบบระดับเงิน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่หนึ่ง ณ หอประชุมและห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *