คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล “กำนันคล้าย ทวิสุวรรณ”

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล “กำนันคล้าย ทวิสุวรรณ”

ผู้อุปการคุณจัดหาที่ดิน 390 กว่าไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Please follow and like us:
error