กิจกรรมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ ครบรอบ 105 ปี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019