ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร เพ่งพิศ ที่ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564