ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รับรางวัล World Ocean Day 2019

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับครูขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ คุณครูคนเก่งของ ว.ช. ที่ได้รับรางวัลคุณครูที่ควรยกย่องในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตรัง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝรั่ง เนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day 2019 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา