ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิเชียรมาตุที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ NSC 2020

Please follow and like us: