ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม​จากการประกวดคลิปวีดีโอ​ ที่สุดของขงจื๊อ​ ครั้งที่2​ ระดับนานาชาติ