ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัล 6 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานนานาชาติ INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2022