ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัล 17 เหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานนานาชาติ INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR(ISIF) 2022