ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง ในการแข่งขันโครงงานนานาชาติ INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR(ISIF) 202