รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการออกแบบอนาคตด้านสุขภาพ (Future of Wellness) งานรังสิตวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต