ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ชณิสรา แซ่ด่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่16 ระดับเขตพื้นที่