ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ชณิสรา แซ่ด่าน ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่16 ระดับประเทศ