ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร รร.วิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565