ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่แก้ว ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล ปี 2565 STEAM Co-Creation Project