รางวัลกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับห้องเรียนที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครูของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปีการศึกษา 2562