ขอแสดงความยินดี นายคณิน​ เพ็งเล็ง​ ม.6/1 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย1 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ