คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิพลลักณ์ พระบรมราชินีในช่วงเช้าพร้อมด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเย็น ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง