ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัว