ทีมบัวโมพะโล้ไก่ รร.วิเชียรมาตุ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานนานาชาติ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง