ทีมโรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี (ชิงแชมป์ภาคใต้)