ทีม Freaky Friends รร.วิเชียรมาตุ ชนะเลิศการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค