นักเรียนชั้นม.5/1ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีนไมโครวิดีโออาเซียนประจำปี 2564​