รร.วิเชียรมาตุ ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” (ภาษาฝรั่งเศส) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตภาคใต้ตอนบน

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุรีรัศมิ์ วรรณรัตน์ และ นางสาวภัทรวรรณ บัวแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคใต้ตอนบน (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่) สำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาตรัง กระบี่ และได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคต่อไป