นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564