รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70