นักเรียน รร.วิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ประเภทคำคม เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น มหกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ 2022