นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะและขอพรบุคคลสำคัญของจังหวัดตรัง ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565