นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะบริหาร เยี่ยมคารวะและขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและบุคคลสำคัญ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565