นายประภาศ คงเอียด ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์และประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารออมสิน