นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน “แม่แก้วเกมส์” ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2565