บุคลากร รร.วิเชียรมาตุ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดตรัง