ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 เขต 9 ณ จังหวัดปัตตานี กีฬาคาราเต้-โด ไปต่อระดับประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทท่ารำทีม