ผู้ว่าฯ ตรังลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อกำหนดรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง การจัดกิจกรรมในงานโดยสบริษัทเซซูเป เอเจนซีจำกัด และการสนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ต โดยตัวแทนบริษัท GMM แกรมมี่ จำกัด มหาชน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ในส่วนงานที่รับผิดชอบของจังหวัดตรัง