ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต รศ.หลี่ เหวินหง นำทีมอาจารย์ชาวจีนมาเยี่ยมเยือนทางโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต รศ.หลี่ เหวินหง นำทีมอาจารย์ชาวจีนมาเยี่ยมเยือนทางโรงเรียนวิเชียรมาตุ ซึ่งเป็นโรงเรียนในความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันขงจ๊อภูเก็ต โดยมีนางอำพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมทั้งครูภาษาจีนทุกท่านต้อนรับ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวิเชียรมาตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *