ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนทูบีตรัง”

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนทูบีตรัง” โดยได้รับเกียรติจาก นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัล TO BE NUMBER ONE ON FUN RUN NO DRUG และขอบคุณทีมงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิเชียรมาตุซึ่งเป็นแกนนำช่วยเหลืองานของจังหวัดด้วยดีตลอดมา