ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมบันทึกรายการถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค.62

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง