ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะครูและนักเรียน 30 ธ.ค.63