ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธีถวายบังคมลาและพิธีอำลาสถาบัน (ปัจฉิมนิเทศ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565