ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ใต้อาคารเรียน 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ