พิธีถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ และกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ