พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ