พิธีทำบุญตักบาตร พิธีละหมาด เนื่องในกิจกรรมลูกแม่แก้ว สุขีรับปีใหม่ 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ หน้าลานเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ