พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ