พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ และสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.ตรัง